BOARD OF DIRECTORS

PRESİDENT
DOÇ. DR. GONCA KUZAY DEMİR

VICE PRESİDENT
DOÇ. DR. AYŞE DEĞERLİ

COMITTEE
Prof. Dr. Dilek İNAN
Doç. Dr. Nuray GÜMÜŞTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Vasfiye GEÇKİN
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DUMAN
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKTAŞ ÖZKAN